N i e u w s
B e z o e k, verhuis
T i p s
W T W  filters
V e i l i g h e i d
C o n t a c t

 V E I L I G H E I D (2 okt.)

 

 De verplichte veiligheidsanalyse voor het complex met oefening volgt na de verhuizingen.

 Verken alvast het noodtrappenhuis. Dat loopt door tot de derde etage. Via de galerij gaat het verder naar de buitentrap. Die tuindeur is van binnen met een klink te openen.

 Trappenhuis en galerij

 Plaats zeker geen brandbare stoffen in het trappenhuis en de gangen (zoals hout of plastic). Ook op de galerij mogen beslist geen obstakels voorkomen. Zagen, etc. doet u op het balkon i.v.m. de rookmelders.

 Bij alarm

 Waarschuw bij alarm de buren en verlaat direct en rustig het gebouw via de trappen. Blijf uit de garage. Bljif uit de rook. Gebruik de trappen. Met de lift weet je niet waar het eindigt. Geef ruimte aan hulpverleners en kijk waar uw buren zijn en geef dat door. Waarschuw als eerste het meldpunt. Als er niets aan de hand blijkt en de alarmen afgesteld, dan kunt u weer terug.

 Alarm in de woning

 De sirene gaat in de woning af. Kijk wat er aan de hand is en onderneem de geschikte aktie. Bij brand of rook 112 bellen, buren waarschuwen en beheerst vluchten. Als het veilig is, op het witte knopje drukken. Het alarm is dan 10 minuten ongevoeliger en zal waarschijnlijk stoppen. Het alarm is nergens mee gekoppeld.

 Alarm in het voorportaal van de woning of trappenhuis

 De sirene gaat lokaal af en de trappenhuisdeur sluit automatisch. Kijk wat er aan de hand is en onderneem de geschikte aktie. Bij brand of rook 112 bellen, buren waarschuwen en beheerst vluchten. Als het veilig is, de sirene afzetten met de knop. De VvE / TC kan resetten. Het portaal-alarm is per etage apart en nergens mee gekoppeld. We zoeken nog uit of en hoe het alarmeren van de bewoners kan worden verbeterd. Als je ergens een alarmsignaal hoort: gebruik alleen de trappen en nooit de lift. Let op: de lift is een brandweerlift, d.w.z. hij blijft bruikbaar voor de brandweer. Stap er niet in.

 Alarm of brand in de garage

 Als u in de garage bent en u ziet of ruikt geen brand of rook, kijk om u heen, verlaat de garage en waarschuw op het meldpunt als dat nog niet is gebeurd.

 Ga de garage niet in zolang het alarm afgaat.

 Ziet of ruikt u brand of rook, vlucht en bel buiten 112; er is momenteel nog geen doormelding naar de brandweer; wordt aan gewerkt. Als er brand is en er is nog niet gealarmeerd: druk op een rode knop en verlaat direct de garage. Bel voor de zekerheid buiten de brandweer en informeer ze. Waarschuw ook de buren. Als het nog kan en u bent er mee vertrouwd: gebruik de blusser. Blijf uit de rook. Waarschuw ook het meldpunt als dat nog niet gebeurd is. Zodra er hitte wordt gedetecteerd, sluiten de brandschermen.

 Slecht ter been brand of alarm

 Als u bij het verlaten van het gebouw hulp nodig heeft, maak dat van te voren bekend. Gebruik de trap en niet de lift.

 Binnen blijven?

 Voor het ondenkbare geval dat u niet meer via de 2 trappenhuizen kunt vluchten (blijf uit de rook), blijf dan in uw woning en hang een laken over het balkon. De brandwerendheid van het gebouw is zeer hoog en de brandweer is er binnen enkele minuten. Sluit ramen en deuren en schakel de WTW-box uit.

 Wat indien?

 Een bewoner vroeg hoe het bij brandalarm zit met de deuren.

 In de garage: als een rode alarmknop is ingedrukt of een rookmelder in de garage aanslaat, dan treedt een heel proces in werking, waarbij deuren worden ontgrendeld en openstaande deuren sluiten. In de garage kunnen de brandschermen naar beneden en zijn delen ervan alleen via de vluchtdeur te verlaten. De brandweer wordt automatisch gealarmeerd (nu nog niet), maar bellen is zinvol om meer informatie te geven.

 Buiten de garage: in de voorgaande artikelen hierboven leest u wat de verschillen zijn met alarmen buiten de garage en in het woongebouw.

 Ongezonde lucht garage

 Als de lucht in de garage niet gezond meer is, dan wordt dat aangegeven en moet u de garage direct verlaten. Dit is geen brandalarm. Het stationair laten draaien van verbrandingsmotoren is sterk vervuilend en niet toegestaan.

 Voordeurslot

 Zorg dat als u thuis bent en de deur op het nachtslot zit, de sleutel er in steekt of er naast hangt. De cilinder vervangen door een exemplaar met een draaiknop aan de binnenkant is ook veilig.

 Mobiele dekking kelder

 Iemand vroeg ook of de slechte mobiele dekking in de kelder geen gevaar oplevert voor hulpmeldingen. De telecom providers zijn niet verplicht om op particulier terrein dekking te garanderen. In voorkomend geval bent u aangewezen op buren of heeft een SMS-bericht meer kans.

 De AED

 De AED (cadeau van de aannemer) bij de hoofdingang zal niemand zijn ontgaan. Gebruik hem binnen 6 minuten. Aarzel niet.

 Instructie rookalarm in de woongang

 In het kort komt het hier op neer:

- Plaats tijdelijk het kapje bij stoffige klussen, zoals zagen.

- Stofzuig de melder voorzichtig 4 x per jaar.

- Druk maandelijks 10 sec op de testknop; de rode lamp knippert en de sirene gaat en stopt na het loslaten; test nooit met rook of vuur. De eerste maandag van de maand is een goed moment.

- Kijk of het groene lampje brandt (netspanning aanwezig); anders loopt de noodbatterij leeg.

- Als de melder telkens een korte pieptoon geeft, dan is de noodbatterij defect.

- Medio 2032 moet de melder in zijn geheel worden vervangen.

 

 Tot slot

 Veiligheid begint bij bewustwording en het voorkomen van gevaar.

 Hopelijk bent u na het lezen nog een beetje opgewekt, maar het moest gezegd worden.

 

 Downloads

Rookmelder gang gebruiksgids .pdf (dit is een uittreksel)
Download

 

 

 

Top